You are 3105988 visitor.
Currently 8 users online.


Sequence & secondary structure in dot-bracket notation
       
 PDB id   NDB id  Strands     Number of models     Functional class     Experimental method     Resolution [Å]     PDB deposition
1VWV A1RIBOSOMEElectron Microscopy6.12014-04-16


model 1
>strand_A
UAUCUGGUUGAUCCUGCCAGUAGUCAUAUGCUUGUCUCAAAGAUUAAGCCAUGCAUGUCUAAGUAUAAGCAAUUUAUACAGUGAAACUGCGAAUGGCUCAUUAAAUCAGUUAUCGUUUAUUUGAUAGUUCCUUUACUACAUGGUAUAACUGUGGUAAUUCUAGAGCUAAUACAUGCUUAAAAUCUCGACCCUUUGGAAGAGAUGUAUUUAUUAGAUAAAAAAUCAAUGUCUUCGGACUCUUUGAUGAUUCAUAAUAACUUUUCGAAUCGCAUGGCCUUGUGCUGGCGAUGGUUCAUUCAAAUUUCUGCCCUAUCAACUUUCGAUGGUAGGAUAGUGGCCUACCAUGGUUUCAACGGGUAACGGGGAAUAAGGGUUCGAUUCCGGAGAGGGAGCCUGAGAAACGGCUACCACAUCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAAUUACCCAAUCCUAAUUCAGGGAGGUAGUGACAAUAAAUAACGAUACAGGGCCCAUUCGGGUCUUGUAAUUGGAAUGAGUACAAUGUAAAUACCUUAACGAGGAACAAUUGGAGGGCAAGUCUGGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUUCCAGCUCCAAUAGCGUAUAUUAAAGUUGUUGCAGUUAAAAAGCUCGUAGUUGAACUUUGGGCCCGGUUGGCCGGUCCGAUUUUUUCGUGUACUGGAUUUCCAACGGGGCCUUUCCUUCUGGCUAACCUUGAGUCCUUGUGGCUCUUGGCGAACCAGGACUUUUACUUUGAAAAAAUUAGAGUGUUCAAAGCAGGCGUAUUGCUCGAAUAUAUUAGCAUGGAAUAAUAGAAUAGGACGUUUGGUUCUAUUUUGUUGGUUUCUAGGACCAUCGUAAUGAUUAAUAGGGACGGUCGGGGGCAUCAGUAUUCAAUUGUCAGAGGUGAAAUUCUUGGAUUUAUUGAAGACUAACUACUGCGAAAGCAUUUGCCAAGGACGUUUUCAUUAAUCAAGAACGAAAGUUAGGGGAUCGAAGAUGAUCAGAUACCGUCGUAGUCUUAACCAUAAACUAUGCCGACUAGGGAUCGGGUGGUGUUUUUUUAAUGACCCACUCGGCACCUUACGAGAAAUCAAAGUCUUUGGGUUCUGGGGGGAGUAUGGUCGCAAGGCUGAAACUUAAAGGAAUUGACGGAAGGGCACCACCAGGAGUGGAGCCUGCGGCUUAAUUUGACUCAACACGGGGAAACUCACCAGGUCCAGACACAAUAAGGAUUGACAGAUUGAGAGCUCUUUCUUGAUUUUGUGGGUGGUGGUGCAUGGCCGUUCUUAGUUGGUGGAGUGAUUUGUCUGCUUAAUUGCGAUAACGAACGAGACCUUAACCUACUAAAUAGUGGUGCUAGCAUUUGCUGGUUAUCCACUUCUUAGAGGGACUAUCGGUUUCAAGCCGAUGGAAGUUUGAGGCAAUAACAGGUCUGUGAUGCCCUUAGACGUUCUGGGCCGCACGCGCGCUACACUGACGGAGCCAGCGAGUCUAACCUUGGCCGAGAGGUCUUGGUAAUCUUGUGAAACUCCGUCGUGCUGGGGAUAGAGCAUUGUAAUUAUUGCUCUUCAACGAGGAAUUCCUAGUAAGCGCAAGUCAUCAGCUUGCGUUGAUUACGUCCCUGCCCUUUGUACACACCGCCCGUCGCUAGUACCGAUUGAAUGGCUUAGUGAGGCCUCAGGAUCUGCUUAGAGAAGGGGGCAACUCCAUCUCAGAGCGGAGAAUUUGGACAAACUUGGUCAUUUAGAGGAACUAAAAGUCGUAACAAGGUUUCCGUAGGUGAACCUGCGGAAGGAUCAU
...((((..[.[[[..))))((((.((((((...(.(...((.....(((.(((..((....((....((..........))...)){))......(((.......(((..((..((....((((.................((....((.(((.....))).)).....)).........(((((..((....))..)))))(.(.((((((......[[[[[[[[(((....))).....(......).)))))).)...).(.((((..((.(..)..)).))))).).)))...))))..))).(((....(((....((((((((.......)))))))))))......)))...(((.((((....))))....)))))).((.(((..........))).)).(.((....)).)...)))))).).....(.(((...((((.}...))).))))).)....).).....((..(.(((............))).)...))......(((.(...........)).)).........((((([[....(.((((.....((..]])).......))))))))))..))))))))))..{......((({{...(.(.((...(((.((....((((((.((((.....((-----------------)).....)))).)))))).....(((((...............................)))))....(((((.((.......((..((.......)).(((.....)))....))......)).))..))).........(....(.((.(((....]]]]]]]].))).)).)...).....))...((((.((.((...((((..(((.((((((.(...((........))......).)))))).))).......((....))...))))..)).))..)))..))))...)).)....((((((....(...((((.........))))...).))))))......<...(((.((.(((..((((((((.(((........)))))))))))..)))...((..}}))...))...}.))))))).(((......((((....))))....)))...]]].](((((.(((((((..((..(((((..(((.((((((......((........))..........(((((.(....(((((.....(..((.(((........))).))....).)))))...((.(((...(.((((((....(((.(((((....)))..(.((......)))...)).)))....(((((.((..((((..(((((.((((((....))))))...)))))..)))).))..(.((((((.....))))))....)..)))))....))).))).....).))))).....).)))))...)).)))).))).(...(((((((......((.....((..((((....))))..))....)).......)))))))......(....((((((..........))))))....)..)..))))).....((((((((.......))))))))......))...)))))))))).))..(.(..((.(..((((.((..(.((((((((.(((..(.((..(...((((((..........................))))))...)..)).)..))).)))))))))..)).))))...).))...)..)..(((((((((....)))))))))>......